Subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds!

Wij zijn zeer verheugd met de toekenning van een subsidie door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dankzij hun gift kunnen wij de komende drie jaar (2023-2025) onze literaire schrijversresidentie op Tuinpark Amstelglorie beschikbaar houden voor literaire gastschrijvers.

Wist je dat deze residentie volledig door vrijwilligers wordt beheerd? De subsidie komt ten goede aan schrijvershonoraria.