Subsidie van het Cultuurfonds!

Wij zijn zeer verheugd met de toekenning van een subsidie door het Cultuurfonds. Dankzij hun gift kunnen wij de komende drie jaar (2023-2025) onze literaire schrijversresidentie op Tuinpark Amstelglorie beschikbaar houden voor literaire gastschrijvers.

Wist je dat deze residentie volledig door vrijwilligers wordt beheerd? De subsidie komt ten goede aan schrijvershonoraria.