Oogst van 5 jaar Wolkerstuin

Amstelglorie bestaat 70 jaar en dat werd op 30 september 2023 gevierd met een oogstfeest op het tuinpark. In een van de kramen stonden wij van de Wolkerstuin met boeken van gastschrijvers en een poster waarop al onze residenten per jaar terug te vinden zijn. De oogst van 5 jaar Wolkerstuin. Het gastschrijvershuisje leeft, op het park en daarbuiten!